GRAFİKERLER MESLEK KURULUŞUNA DİLEKÇE

Sayın Yeşim Demir
GMK Başkanı

28 Mart 2007-ISTANBUL

1980 Tatbiki Güzel Sanatlar Grafik Bölümü Mezunu grafik tasarımcıyım.

Bir grafik tasarımcı olarak AŞAGIDAKİ KONULARI TESBİT VE ŞİKAYET ETMEKTEYİM.;

1)- MATBAALARIN GRAFIK TASARIMCI ADI ALTINDA COGUNLUKLA DIPLOMASIZ BILGISAYAR OPERATORLERINI CALISTIRMALARINDAN SIKAYETCIYIM.

2)-MATBAACILARIN GOREVI ONCEDEN TASARLANMIS GRAFIK TASARIMI BASMAKTIR.TASARIM YAPMAK DEGILDIR, ANCAK MONTAJ YAPABILIRLER.GRAFIK TASARIMI YAPAN MATBAALAR TASARIMCILARIN EKMEGINI ÇALMAKTADIR.

3)-BU DURUM ECZACI KALFASININ DOKTORLUK YAPMASINA BENZEMEKTEDIR. VEYA ADLIYE ONLERINDE BULUNAN DAKTILO ILE DILEKCE YAZAN ARZUHALCILERIN AVUKAT OLARAK DURUSMAYA CIKMASI VEYA SAVCI OLARAK IDDIA MAKAMINI, HAKIM OLARAK YARGICLIK MAKAMINI ISGAL ETMESINE BENZEMEKTEDIR.

4)- TIP BILIMINDE UZMANLASMA VARDIR, DAHILIYE DOKTORU GOZ MUAYENESI YAPAMAZ.MATBAALARDA DIPLOMASIZ BILGISAYAR OPERATORLERI GRAFIKER MUAMELESI GORMEKTE VE GRAFIK TASARIM YAPTIRILMAKTADIR. BU DA DIPLOMALI GRAFIK TASARIMCILARIN EKMEGI ILE OYNAMAKTIR, EGITIMI VE OKULLARI HICE SAYMAKTIR.

5)-GRAFIKERLER MESLEK KURULUSUNUN KURULUS AMACLARI ARASINDA GRAFIK TASARIMCILARININ HAKLARINI GRAFIKER ÇALIŞTIRANLARA KARŞI SAVUNMAK VE KORUMAK OLDUĞU KADAR, DIPLOMALI VEYA DIPLOMASIZ OLSUN PROFESYONEL GRAFIK TASARIMCILAR ARASINDA DA ADALETI SAGLAMAK OLMALIDIR.

6)-MATBAALARIN GRAFIK TASARIMCI ADI ALTINDA OPERATOR CALISTIRMALARI;
a)-Türk ulusal grafik sanatının yozlaşmasına, isabetsiz ve niteliksiz grafik çalışmaların türemesine ve GRAFİK KİRLİLİĞİNE neden olmaktadır.
b)-Grafik sanatını TİPOGRAFİ, RENK, LEKE, KOMPOZİSYON, KONSEPT gibi ana tasarım öğelerinden koparmakta, SADECE RESMIN YANINDA YAZI ve RESIMDEKI EFEKTLER şeklinde değerlendirmekte, ve tasarımı SADECE İSTİF SEVİYESİNE İNDİRMEKTEDİR. Kanımızca grafik KİRLİLİĞİN nedeni işte bunlar olmaktadır.
c)-Grafik tasarım okullarından yeni mezun olmuş veya olacak gençler için ve hatta bu okullarda okuyacak gençler için bu durum KÖTÜ ÖRNEK oluşturmakta, OKULA YAZILMAK; OKUL BİTİRMEK, GRAFİK EGİTİMİ ALMAK önemsiz ve gereksiz sayılır hale gelmiştir. Bu da ÜLKEMİZİN GENEL KULTÜR ve SANAT  SEVİYESİNİ DÜŞÜRMEKTE, çağdaş insan ve çağdaş toplum olgusunu geliştirmemizi zorlaştırmakta, SANAT KULTURU ve EGITIMINDAN YOKSUN  GRAFIK İŞÇİLERİ ordusu yaratmakta, sanat ve kültür hayatımızda BASIN VE YAYIN HAYATIMIZDA milli bir problem oluşturmaktadır.
d)- Reklam ajansları tarafından ne yazık ki dikkate alınmayan bu durum, MATBAALARIN bir çeşit REKLAM AJANSI veya GRAFİK TASARIM ofisi gibi çalışması sonucunu doğurmakta, bu durum aslında müşterilerin de kafasını karıştırmakta, SEKTÖRDE DUMANLI HAVANIN yaratılmasına neden olmaktadır.Bu dumanlı havadan KURTLAR YARARLANMAKTADIR.
e)-Matbaalar GRAFIK TASARIM BEDELI ALMADIKLARINI öne sürmekte, BASKI İŞİ ALABİLMEK için grafik tasarımı araç ve yem olarak kullanmaktadırlar.Bu da FİKİR VE SANAT ESERİ kanunu ve SANAT EMEGİ kavramına muhalefet olduğu gibi SANATCIYA İHANETTİR, SUİKASTTİR.
f)-Bu BEDAVA TASARIM yalanı ve kandırmacası altında matbaa makinelerinin merdaneleri ASLINDA GRAFIK ZENAATÇİSİ veya SANATÇISININ omuzları üzerinde dönmekte, hem GRAFIKER hem de MUŞTERİ aldatılmaktadır.
g)-MAKİNE insandan ÜSTÜN görülmekte, makine sermayesi TASARIM sürecini yok saymaktadır.
h)-Matbaalar grafik TASARIM veya UYGULAMA bedellerini hissettirmeden BASKI FIYATLARININ içine yedirmekte, fakat bu durum ASLA GRAFIK ÇALIŞMA BEDELİ OLARAK FATURALANDIRILMAMAKTA ve VERGİ KAÇIRILMAKTADIR.  Çünkü Grafik Tasarım Faturasının vergilendirilmesi  matbaacıya daha pahalı gelmektedir.
ı)-Vergi Daireleri, kesilen faturalarda hep 5000 adet BROŞÜR, 3000 adet KATALOG gibi ifadeler gördükleri için ve asla GRAFIK bedeli göremedikleri için matbaalarda GRAFIK TASARIMCI olmadığını düşünmektedirler. GRAFIKERler böylece matbaacılar tarafından gizlenmiş olmaktadırlar.
i)-Gizlenen, yok sayılan ama sırtından bir sürü paralar kazanılan ister diplomalı, ister diplomasız bu GRAFİKÇİLERin %95 i SİGORTASIZ ÇALIŞTIRILMAKTA ve ayrı bir vergi hırsızlığı da burada yapılmaktadır. Bu kayıt dışılıktan DEVLETİN KAYBI büyüktür.Bütün matbaa ustaları sigortaladıkları halde, grafik çalışanlarının sigortalanmaması MAKINEYE ÖZ EVLAT muamelesinin yapıldığının ve GRAFİKCİLERİN gerek VERGİ, gerekse SOSYAL HAKLAR bakımından yok sayıldıklarının önemli bir kanıtıdır.

Sayın Yeşim DEMİR,
Yukarıda yazılanları suç duyurusu olarak değerlendirip adli makamlara başvurmanızı,
TBMM'ne kanun teklifi olarak götürülecek YAŞAMSAL ÖNEME SAHİP MESLEK SORUNLARI olarak görmenizi,
GMK olarak yanınıza vergi ve sigorta müfettişleri ALARAK, matbaaları gezip, TEFTİŞ ve KONTROL yapmanızı,
Diplomalı ve diplomasız grafiker konularında adaletli çözümler üretmenizi...Bunların Ajans veya Matbaalardaki ücretleriyle ilgilenip, ücret taban ve tavan tespitleri yapmanızı...

GMK başkanı olmanız sıfatıyla sizden, 34 yıldan beri GRAFİK TASARIMCI olarak çalışan bir MESLEKTAŞINIZ olarak saygılarımla rica eder, başarılarınızın devamını dilerim.

Faruk ÇAĞLA